SKICIRKA, Razstavišče Pekarna, Velenje, maj 2013

SKICIRKA, Razstavišče Pekarna, Velenje, maj 2013

V maju 2013 sem sodelovala na razstavi skicirk v razstavišču Pekarna v Velenju, med mladimi avtorji, mojimi kolegi in mojimi bivšimi učenci. Svoje sodelovanje na tej posebni razstavi vidim kot medsebojno deljenje idej in znanj v kontekstu medgeneracijskega povezovanja.