CV

Nataša Tajnik Stupar je rojena leta 1974. Konča gimnazijo, leta 1999 diplomira na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo, pri prof. Gustavu Gnamušu in dr. Jožetu Muhoviču. Leta 2002 zaključi magistrski študij na isti ustanovi. Od leta 2002 je samostojna ustvarjalka na področju kulture. Ukvarja se s klasičnim slikarstvom, poseben poudarek daje risbi kot samostojni izrazni zvrsti. Njena dela se nahajajo v več slovenskih likovnih zbirkah, tako javnih kot zasebnih.

Tihomir_pinter_web