Vmesni prostor / refleksija čipke v sodobnih umetniških vizualnih praksah

Vmesni prostor / refleksija čipke v sodobnih umetniških vizualnih praksah

Manca Ahlin, Iniciativa ČIPke /Sara Šabjan/Ida Hiršenfelder/Saša Spačal, Tina Dobrajc, Sanja Grcić, , Arven Šakti Kralj Szomi , Polona Maher, Arjan Pregl, Eva Petrič, Alenka Pirman, Irena Romih, Urh Sobočan,  Nataša Tajnik Stupar, Metka Kavčič, Kamila Volčanšek in Nika Zupanc

15.junij – 4. september, 2016

Odprtje razstave bo v sredo, 15. junij ob 19. uri v Galeriji na Gradu, Loški Muzej, Škofja Loka.

Kustosinja razstave: Barbara Sterle Vurnik

 

Čipka že od nekdaj velja za emotivno vez z zgodovino človeka, z njegovo oblačilno kulturo in hišno opremo. Njena stoletja dolga tradicija se je v evropskem in slovenskem kontekstu obdržala na zavidljivi ravni vse do danes, med tem pa je njena vloga že zdavnaj presegla njen izvorni dekorativni status. Resnični potencial čipke tako danes sega že globoko v svet umetnosti in sodobnim umetnikom predstavlja kompleksno ustvarjalno polje. Razstava razpira različne oblike manifestiranja in refleksije čipke v polju današnje vizualne umetnosti ter raziskuje njen razširjen konceptualni in materialni umetniški kontekst.

Sodobni slovenski avtorji danes razumejo in uporabljajo ta dragocen in tradicionalen element slovenske kulturne dediščine na presečišču različnih tehnoloških praks in s svojimi deli kontekstualizirajo naše lokalne posebnosti. Čipko, ta kompleksni, večplastni simbol povezovanja, razumejo ne le kot matrico, ampak kot (ne)snovni proces in artefakt, skozi katere je mogoče izraziti mnoge osebne in aktualne vsebine, družbene premike in estetike. Razstavljena umetniška dela izbranih avtorjev tako raziskujejo zlasti tiste teme, ki so naravno povezane s pomenom in vlogo čipke skozi zgodovino. Obravnavajo različne koncepte identitete posameznika, doma, družine, naroda, osebnega in kolektivnega spomina, njihove povezave ter vpetost vsega tega v kozmični ustroj našega univerzuma. Skušajo razpreti drug pogled na vse te vsebine, presprašujejo zakoreninjene vzorce in stereotipe, povezane z njimi, predvsem pa iščejo in razkrivajo še mnoge  notranje, skrite in vmesne prostore.

(Barbara Sterle Vurnik)

Razstava je del Interdisciplinarnega razstavnega projekta Vmesni prostor  povezuje tri razstave in priložnostno vitrino. Razstave bodo poleg stalne zbirke Loškega muzeja, ki priča o dolgi zgodovini klekljanja na Loškem, z različnih zornih kotov predstavile tradicijo klekljanja in odmev tradicionalne čipke v sodobnih umetniških praksah. Projekt se vključuje tudi v širše dogajanje ob 17. Svetovnem čipkarskem kongresu OIDFA, ki bo med 24. in 26. junijem potekal v Ljubljani.

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka, tel.: 04/517 04 00, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si